کاش زودتر سیما گستر را می شناختیم

قالیشویی میرداماد:

ای سیما گستر عزیز ای کاش زودتر به صنف ما معرفی می شدی، هرفعالیت شما باعث پیشرفت صنف ماست.