لیست پخشی راننده در نرم افزار قالیشویی سیما گستر

پس جمع آوری سفارش و تکمیل شستشو، برای تحویل به مشترک باید سفارش را به لیست پخشی راننده  اضافه کنید. این فرآیند ها را قبلا آموزش دادیم. برای انکه بدانید چگونه سفارش را به  اضافه کنید به مقاله مربوط مراجعه فرمایید.

صفحه خانه رانندگان در نرم افزار قالیشویی سیما گستر

بخش اول: نمایش سفارش در لیست پخشی راننده

زمانی که در نرم افزار قالیشویی سیما گستر لیست پخشی را به راننده تخصیص دهید برای ایشان از طریق پیامک و یا اپلیکیشن پیام ارسال میشود. در بخش خانه اپلیکیشن قالیشوی سیما گستر پنل رانندگان می توانید این موارد را مشاهده نمایید. با ورود به لیست  در پنل راننده می توانید لیست سفارشات مربوط  را مشاهده نمایید.

لیست پخشی راننده در نرم افزار قالیشویی سیما گستر

مواردی که به صورت خلاصه در لیست پخشی نشان داده می شود شامل شماره سفارش، آدرس محل مشترک و شماره تلفن آن ها خواهد بود. با کلیک برروی هر سفارش می توانید اطلاعات بیشتری مانند زیر را مشاهده فرمایید:

  • اطلاعات مربوط به آدرس مشترک و نمایش آدرس آن ها برروی نقشه
  • جزئیات بیشتر مربوط به سفارش و مبلغ قابل پرداخت آن ها
  • جزئیات مالی و …

 

صفحه سفارش لیست پخشی راننده در نرم افزار قایلشویی سیما گستر

 

بخش دوم : تحویل  فرش به مشترک:

زمانی که در هر سفارش راننده شما برروی کلید تحویل کلیک کند، صفحه مربوط به اطلاعات مالی و فاکتور نمایان می شود. در این مورد در صورتی که کد تخفیف برای مشترک خود داشته باشید می توانید آن را وارد نمایید. با استفاه از گزینه بیشتر می توانید بخشی از مبلغ را نقدی و بخشی را با کارت دریافت کنید. در صورت نصب نرم افزار در دستگاه کارتخوان می توانید مبلغ پرداختی را نمایش دهید.

تحویل سفارش به مشتری در نرم افزار قالیشویی

یکی از مهم ترین قابلیت های این بخش دریافت تصویر امضای مشتری است. با این قابلیت شما از تحویل سفارش به مشترک اطمینان حاصل خواهید کرد.

پس از اینکه مبلغ را دریافت شد،می تواند با کلیک برروی گزینه تایید سفارش تکمیل شده و از لیست پخشی راننده حذف خواهد شد.

پایان سفارش توسط راننده در نرم افزار قالیشویی