صفحه تسویه حساب راننده در اپلیکیشن قالیشویی

صفحه تسویه حساب با راننده جهت بررسی و نمایش لیست های پخشی و جمعی رانندگان و گزارش گیری می باشد. در این صفحه شما میتوانید به راحتی سهم هر راننده را مشخص کرده و مبلغ مورد نظر را برای آن ها ارسال نمایید. در این مقاله به بررسی این بخش می پردازیم.

صفحه اول تسویه حساب با راننده

در پاپ آپ ابتدایی، شما می توانید بازه زمانی تسویه حساب راننده و نام راننده را مشخص نمایید. پس از وارد کردن بازه تاریخ و نام راننده، اگر لیست تسویه نشده ای با راننده وجود داشته باشد، نمایان می شود.

تسویه حساب راننده

در این بخش لیست کارهای قبلی و تسویه نشده راننده نمایان میشود. شما در این بخش می توانید فاکتور های تسویه نشده را تسویه کنید. در این صورت، امکان مدیریت بهتر هزینه ها برای شما فراهم می شود.

لیست تسویه حساب با راننده در اپلیکیشن قالیشویی سیما گستر

با کلیک کردن برروی دکمه تسویه حساب، مبلغ مورد نظر با راننده تسویه خواهد شد و این بدان معناست که شما مبلغ مورد نظر را به راننده پرداخت نموده اید. در صورت اشتباه در تسویه حساب امکان بازگشت به حالت اولیه موجود می باشد. نرم افزار قالیشویی سیما گستتر تنها نرم افزار مدیریت می باشد که تمامی امکانات فوق را به شما ارائه می دهد.

دکمه تسویه حساب کلی در صفحه تسویه حساب راننده، کا شما را برای تسویه راحت تر کرده و شما میتوانید تمام فاکتور هارا به صورت کلی پرداخت نمایید. از اهمیت این بخش نمی توان چیزی را پنهان نمود. در نرم افزار قالیشویی سیما گستر تلاش شده تمامی فرآیند ها به صورت اتوماتیک  صورت گیرد. استفاده از این نرم افزار برای هر فردی با حداقل سطح سواد قابل استفاده می باشد.

 

تاییدیه تسویه حساب با راننده

 

بخش تسویه شده‌ها

در بازه زمانی مشخص. دلیل این امر امکان مشاهده هزینه های قدیمی و بررسی آن ها و همچنین امکان بازگشت فاکتورهاست. این فاکتور ها بر اساس لیست های جمعی و پخشی صورت می گیرد.

بخش تسویه حساب های انجام شده با رانندگان