تاییدیه اتحادیه قالیشویان

نرم افزار  تخصصی قالیشویی سیماگستر تنها نرم افزار ثبت شده و دارای تاییدیه اتحادیه قالیشویان می باشد. این نرم افزار به مدت 14 سال است که با پیشرفت های بسیار در خدمت قالیشویان عزیز بوده است.